سه شنبه, 01 دسامبر, 2015 04:17

مدیران و روسای شرکت

                                                  

نام: مجید

نام خانوادگی: آوش

سمت: رئیس هیئت مدیره صدرا نفت پارسیان

مدرک تحصیلی: مهندس برق و قدرت

سوابق اجـرایی:
1) 10 سال عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن اصفهان

2) صاحب امتیاز و مدیر مسئول کانون آگهی و تبلیغاتی توسعه تبلیغات ایران       

3) 5 سال عضو کانون های آگهی تبلیغاتی استان اصفهان

4) طراح سازمان توسعه اقتصادی-فرهنگی ایران

 مؤسس:

   - شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن میثاق پارسیان

   - شرکت آرمان نفت پارسیان

   - شرکت صدرا نفت پارسیان

   - شرکت آزما تجهیزات نفتی پارسیان

   - شرکت پیشرو نیرو محرکه پارسیان

  - شرکت آرمین عمران پارسیان

  - شرکت پیمان کشت و صنعت پارسیان

  - شرکت کارا تجارت پارسیان کیش

 - شرکت فروشگاه های زنجیره ای و بین المللی سفیر . شهر . ایرانیان