Picture

- انعقاد قرار داد شرکت شهرک ها

۱۳۸۳/۰۸/۱۲
Picture

- خریداری زمین در شهرک صنعتی علویجه اصفهان

۱۳۹۰/۱۰/۲۱
Picture

اجرای نقشه ها ، جای گذاری فضاهای اداری و تاسیسات پالایشگاهی وآغاز کار ساختمانی احداث پالایشگاه

۱۳۹۰/۱۲/۰۸
Picture

پایان کار ساختمانی و احداث تاسیسات

۱۳۹۳/۱۰/۲۰
Picture

تولیدات آزمایشی و پایلوت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰
Picture

اخذ پروانه بهره برداری

۱۳۹۴/۰۴/۱۴
Picture

- افتتاحیه و شروع بهره برداری

۱۳۹۴/۰۴/۲۰
Picture

فعالیت بازرگانی و فروش داخلی

۱۳۹۴/۰۵/۰۱
Picture

شروع صادرات به منطقه خاورمیانه

۱۳۹۴/۱۰/۰۹