توانایی متراکم شدن سوخت قبل از احتراق خودبه خودی را عدد اکتان می‌گویند.در موتور‌های چهار زمانه چهار مرحله مختلف داریم که عبارتند از مکش، تراکم، انفجار(کار) و تخلیه. این موتور‌ها تقریبا 99 ٪ سیستم موتورهای موجود را شامل می‌شوند. مرحله مهم در نوع سوخت، مرحله تراکم است و زمانی روی می‌دهد که مخلوط بنزین و هوا توسط پیستون تا حد مشخصی متراکم می‌شود. این مخلوط پس از پایان زمان تراکم، بوسیله جرقه از شمع، محترق می‌شود. میزان تراکم انجام شده را با عددی به نام "نسبت تراکم" می‌سنجند. که در موتور‌های قدیمی نسبت تراکم 5:1 ( 5 به 1) یا 6:1 و در موتور‌های جدید 10:1 تا 12:1 هم می‌رسد. هنگامی‌که مخلوط سوخت و هوا که ماده‌ای با قابلیت اشتعال بالاست به‌علت تراکم زودتر از جرقه شمع، محترق شود؛ موتور دچار کوبش (Knock) خواهد شد. چون قبل از این که پیستون به بالاترین نقطه خودش برسد وسط راه و با نیروی مخالف آن را به پایین می‌راند که دلیل این کوبش هم همین هست. این ضربه می‌تواند صدماتی به قطعاتی از موتور از جمله به گژنپین، پیستون، شاتون و غیره بزند.

 یکی از راههای بالا بردن قدرت و توان خروجی موتور خودروها، بالابردن نسبت تراکم آنهاست، اما این امر تنها با بالا بردن توان مقابله سوخت در برابر خود سوزی(احتراق خودبخودی) در اثر متراکم شدن به‌دست می‌آید، پس با پیشرفت در تکنولوژی ساخت موتورها، نسبت تراکم نیز از عدد 5 به 12 افزایش یافت.


تعریف و مقیاس عدد اکتان: عدد اکتان،  (Octane Number) عددی است قراردادی که میزان بهسوزی یک سوخت را نشان می‌دهد و طبق قرارداد برای ایزواکتان که بهترین سوخت است، برابر 100 و برای هپتان نرمال که بدترین سوخت است، برابر صفر انتخاب شده‌است. یکی از ویژگی های مهم بنزین خودرو و هواپیما، عدد اکتان یا درجه ی آرام سوزی است. احتراق بنزین در موتور، باید طوری باشد که ایجاد ضربه نکند و آرام بسوزد، بنابراین دانستن عدد اکتان بنزین قبل از استفاده ضروری است. برای افزایش عدد اکتان (آرام سوزی)، از مواد افزودنی استفاده می‌شود.

عدد اکتان بنزین معمولی 87، سوپر 94 و بنزین هواپیما بین 91 تا 145 است.این مقیاس و قرارداد موقعی تعریف و استخراج شد که ایزواکتان بهترین سوخت بود اما امروزه مواد یا سوخت های بهتری پیدا کرده‌اند و در نتیجه عدد اکتان این سوخت‌ها از 100 تجاوز می‌کند. به‌طور کلی عدد اکتان هیدروکربن‌های بدون شاخه، پایین و عدد اکتان هیدروکربن های سیر شده‌ی حلقوی، متوسط و عدد اکتان هیدروکربن های زنجیری پرشاخه و ترکیبات آروماتیک بالاست.

روش کلی به دست آوردن عدد اکتان :عدد اکتان بنزین را به دو روش می‌توان به‌دست آورد :یکی روش تئوری یا روش تحقیقی (Research   Octaneیا RON) و دیگری روش علمی یا روش موتوری،  Motor Octaneیا MON نام دارد. تفاوت این دو روش در شرایط و پارامترهای آزمایش بر روی بنزین مورد نظر می‌باشد.


SNP Octan Booster DatasheetsFuel Octan Booster Grade: OB II

Fuel Octan Booster Grade: OB I