حلال های گروه 400: با دارا بودن حداقل 30 درصد ترکیبات آروماتیکی، شامل هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی می باشند. حلال های گروه 400 به عنوان ماده متشکله تینر و رقیق کننده در ساخت چسب ها ، لاک الکل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مرکب چاپ استفاده می شود.

حلالهای گروه 402 و 403: وایت اسپریت ها مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی و آروماتیکی با دامنه تقطیر 200 - 142 درجه سلسیوس هستند . این حلال ها، مایعاتی شفاف، به رنگ آب و دارای بوی ملایم بوده، از لحاظ شیمیائی پایدارند و خورندگی ایجاد نمی کنند. این محصولات به عنوان حلال در : تینرهای رنگ و لاک الکل، خشک کن رنگ ها، در چاپ پارچه ، خشک شوئی، چربی گیر از سطوح فلزات ، واکس های مخصوص اثاثیه منزل، مبلمان، کف پوش ها و همچنین واکس کفش کاربرد دارند.

حلالهای 404 و 410: حلال هائی هستند، متشکل از هیدروکربن های پارافینی با تعداد C5-C8 و به عنوان رقیق کننده در لاک الکل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مرکب چاپ و به عنوان یکی از مواد متشکله تایر، حلال لاستیک و رزین، چسب ها و چسب های نواری و به عنوان حلال در صنایع شیمیائی، آرایشی و غذائی استفاده می شود.


SNP General Solvent Datasheet