تینرها ، مایعات شیمیایی فراری می باشند که به منظور رقیق نمودن رنگها به کار گرفته می شوند . این مایعات می توانند در بهبود خواص رنگ نیز اثر بسزایی داشته باشند . تینرها در خواص کاربری رنگ ، زمان خشک شدن لایه رنگ و خواص نهایی رنگ تشکیل شده نقش تعیین کننده ای دارند . انتخاب درست یک تینر بر ویسکوزیته ، خاصیت برس خوری ، قابلیت اسپری ، سرعت خشک شدن و بسیاری خواص دیگر رنگ تاثیر می گذارد . همچنین خواص ذکر شده در انتخاب تینر مناسب عبارتند از :

1-- قدرت حلالیت. 2- سرعت تبخیر. 3- نقطه جوش. 4- نقطه اشتعال و قابلیت شعله وری. 5- سمیت.

الباقی ویژگی فیزیکی و شیمیایی تینرها مانند دانسیته ، رنگ ، میزان رطوبت ، ph ، ضریب شکست نور و درصد مواد غیر فرّار نیز از ویژگی هایی است که در انتخاب تینر مناسب باید در نظر گرفت . در فرمولاسیون رنگها ، رزین های مورد مصرف معمولا ماهیت پلیمری و آلی داشته و ساختمان بلوری ندارند . این مواد در تینرها حل شده و غلظت محلول به نوع رزین و تینر و درصد این مواد بستگی دارد. تینرها باید متناسب با رنگ انتخاب گردند.

از جمله ویژگی های دیگری برای شناخت تینر، رنگ آن است که یکی از مهمترین ویژگی آنها و نشان دهنده درصد خلوص ، کیفیت پالایش و تمیزی ظروف آنها است . رنگ تینر به خصوص در فرمولاسیون رنگهای سفید و روشن بسیار قابل اهمیت است . تینرهای تولیدی شرکت صدرا نفت پارسیان با توجه به خواص شیمیایی و فیزیکی ذکر شده به چند دسته تقسیم بندی میشوند که عبارتند از:

تینر شستشو یا فوری : برای شستشو و پاکسازی دستگاههای صنعتی(شامل گرید های 2000-5000-10000-12000-15000-20000).

تینر روغنی یا وایت اسپریت : برای رقیق نمودن انواع رنگهای روغنی.

تینر اپوکسی : برای رقیق نموندن انواع رنگ های اپوکسی.

تینر کوره ای : با حلالیت فوق العاده برای رقیق سازی رنگهای کوره ای که بر حسب کیفیت به دو صورت A و B قابل عرضه میباشند.

تینر استخری : برای رقیق نمودن رنگهای استخری.