طرز استفاده از میکرومتر

طرز استفاده از میکرومتر

صدرا نفت پارسیان
صدرا نفت پارسیان

طرز استفاده از میکرومتر را می خواهیم با کمک هم بررسی کنیم. این بررسی ها می توانند به ما کمک کنند که متوجه شویم میکرومترها در چه مواردی استفاده می شوند و چگونه می توانیم بیشترین استفاده را از میکرومترها داشته باشیم. 

میکرومتر، یک ابزار اندازه گیری است که برای اندازه گیری ابعاد کوچک، مانند ضخامت، قطر و عرض، استفاده می شود. میکرومتر، دقت بالایی دارد و می تواند ابعاد را با دقت یک دهم میلی متر اندازه گیری کند.

میکرومتر، از یک پیچ تنظیم، یک پیچ پیشانی، یک پایه و یک ورنیه تشکیل شده است. پیچ تنظیم، برای تنظیم فاصله بین پایه و پیچ پیشانی استفاده می شود. پیچ پیشانی، برای نگه داشتن جسم مورد نظر در جای خود استفاده می شود. پایه، برای قرار دادن جسم مورد نظر استفاده می شود. ورنیه، برای اندازه گیری ابعاد جسم مورد نظر استفاده می شود.

برای استفاده از میکرومتر، ابتدا باید پیچ تنظیم را به گونه ای تنظیم کنید که فاصله بین پایه و پیچ پیشانی، کمی بیشتر از اندازه جسم مورد نظر باشد. سپس، جسم مورد نظر را بین پایه و پیچ پیشانی قرار دهید. در نهایت، پیچ تنظیم را به آرامی بچرخانید تا جسم مورد نظر، محکم در جای خود قرار گیرد.

برای اندازه گیری ابعاد جسم مورد نظر، ابتدا باید عدد خوانده شده از روی خط کش میکرومتر را پیدا کنید. سپس، باید عدد خوانده شده از روی ورنیه را به عدد خوانده شده از روی خط کش اضافه کنید.

انواع میکرومتر

میکرومتر، در انواع مختلفی، مانند موارد زیر وجود دارد و استفاده می شود. 

 • میکرومتر بیرونی: این نوع میکرومتر، برای اندازه گیری ضخامت و قطر خارجی اجسام استفاده می شود.
 • میکرومتر داخلی: این نوع میکرومتر، برای اندازه گیری ضخامت و قطر داخلی اجسام استفاده می شود.
 • میکرومتر عمق: این نوع میکرومتر، برای اندازه گیری عمق اجسام استفاده می شود.

میکرومتر، یک ابزار اندازه گیری ارزشمند است که می تواند در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده شود.

در ادامه، به برخی از کاربردهای میکرومتر اشاره می کنیم:

اندازه گیری ضخامت ورق های فلزی

اندازه گیری قطر میله ها

اندازه گیری عرض شیارها

اندازه گیری عمق سوراخ ها

میکرومتر، یک ابزار اندازه گیری ضروری برای بسیاری از صنایع و کاربردها است.

کاربردهای میکرومتر

میکرومتر، یک ابزار اندازه گیری است که برای اندازه گیری ابعاد کوچک، مانند ضخامت، قطر و عرض، استفاده می شود. میکرومتر، دقت بالایی دارد و می تواند ابعاد را با دقت یک دهم میلی متر اندازه گیری کند.

میکرومتر، در انواع مختلفی، مانند:

میکرومتر بیرونی: این نوع میکرومتر، برای اندازه گیری ضخامت و قطر خارجی اجسام استفاده می شود.

میکرومتر داخلی: این نوع میکرومتر، برای اندازه گیری ضخامت و قطر داخلی اجسام استفاده می شود.

میکرومتر عمق: این نوع میکرومتر، برای اندازه گیری عمق اجسام استفاده می شود.

میکرومتر، یک ابزار اندازه گیری ارزشمند است که می تواند در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده شود.

در ادامه، به برخی از کاربردهای میکرومتر اشاره می کنیم:

 • اندازه گیری ضخامت ورق های فلزی

میکرومتر، یکی از ابزارهای اندازه گیری ضروری برای صنایع فلزی است. میکرومتر می تواند برای اندازه گیری ضخامت ورق های فلزی، مانند ورق های فولادی، ورق های آلومینیومی و ورق های مس، استفاده شود.

 • اندازه گیری قطر میله ها

میکرومتر می تواند برای اندازه گیری قطر میله ها، مانند میله های فولادی، میله های آلومینیومی و میله های مسی، استفاده شود.

 • اندازه گیری عرض شیارها

میکرومتر می تواند برای اندازه گیری عرض شیارها، مانند شیارهای پیچ ها و شیارهای اره ها، استفاده شود.

 • اندازه گیری عمق سوراخ ها

میکرومتر می تواند برای اندازه گیری عمق سوراخ ها، مانند سوراخ های پیچ ها و سوراخ های مته ها، استفاده شود.

علاوه بر کاربردهای ذکر شده، میکرومتر می تواند برای اندازه گیری سایر ابعاد کوچک نیز استفاده شود. به عنوان مثال، میکرومتر می تواند برای اندازه گیری قطر سیم ها، اندازه گیری قطر لوله ها و اندازه گیری عرض شکاف ها، استفاده شود.

میکرومتر، یک ابزار اندازه گیری ضروری برای بسیاری از صنایع و کاربردها است. با استفاده از میکرومتر، می توان ابعاد کوچک را با دقت بالایی اندازه گیری کرد.

طرز استفاده از میکرومتر

طرز استفاده از میکرومتر بیرونی

میکرومتر بیرونی، برای اندازه گیری ضخامت و قطر خارجی اجسام استفاده می شود. برای استفاده از میکرومتر بیرونی، مراحل زیر را دنبال کنید:

میکرومتر را به آرامی باز کنید. پیچ تنظیم را به آرامی بچرخانید تا فاصله بین پایه و پیچ پیشانی، کمی بیشتر از اندازه جسم مورد نظر باشد.

جسم مورد نظر را بین پایه و پیچ پیشانی قرار دهید. جسم مورد نظر را به گونه ای قرار دهید که سطوح تماس آن با پایه و پیچ پیشانی، موازی باشند.

میکرومتر را ببندید. پیچ تنظیم را به آرامی بچرخانید تا جسم مورد نظر، محکم در جای خود قرار گیرد.

اندازه را بخوانید. عدد خوانده شده از روی خط کش میکرومتر را پیدا کنید. سپس، عدد خوانده شده از روی ورنیه را به عدد خوانده شده از روی خط کش اضافه کنید.

جزئیات مراحل استفاده از میکرومتر بیرونی

 • باز کردن میکرومتر

برای باز کردن میکرومتر، پیچ تنظیم را به آرامی بچرخانید تا فاصله بین پایه و پیچ پیشانی، کمی بیشتر از اندازه جسم مورد نظر باشد. با این کار، میکرومتر آماده اندازه گیری می شود.

 • قرار دادن جسم مورد نظر

جسم مورد نظر را به گونه ای قرار دهید که سطوح تماس آن با پایه و پیچ پیشانی، موازی باشند. این کار باعث می شود که اندازه گیری، با دقت بیشتری انجام شود.

 • بستن میکرومتر

برای بستن میکرومتر، پیچ تنظیم را به آرامی بچرخانید تا جسم مورد نظر، محکم در جای خود قرار گیرد. با این کار، میکرومتر اندازه گیری را انجام می دهد.

 • خواندن اندازه

عدد خوانده شده از روی خط کش میکرومتر، مقدار کل اندازه را نشان می دهد. عدد خوانده شده از روی ورنیه، مقدار جزئی اندازه را نشان می دهد.

برای خواندن اندازه، ابتدا باید عدد خوانده شده از روی خط کش میکرومتر را پیدا کنید. خط کش میکرومتر، معمولاً به میلی متر تقسیم بندی شده است. عدد خوانده شده از روی خط کش میکرومتر، مقدار کل اندازه را نشان می دهد.

سپس، باید عدد خوانده شده از روی ورنیه را به عدد خوانده شده از روی خط کش اضافه کنید. ورنیه میکرومتر، معمولاً به 20 قسمت تقسیم بندی شده است. هر قسمت از ورنیه، برابر با 0.01 میلی متر است.

برای خواندن عدد خوانده شده از روی ورنیه، باید خطی که با خط اصلی میکرومتر در یک راستا قرار دارد را پیدا کنید. سپس، باید عددی را که در مقابل این خط قرار دارد، بخوانید. این عدد، مقدار جزئی اندازه را نشان می دهد.

مثال

فرض کنید میکرومتری را باز می کنیم تا فاصله بین پایه و پیچ پیشانی آن، 1.5 میلی متر باشد. سپس، جسمی را با قطر 1.2 میلی متر بین پایه و پیچ پیشانی قرار می دهیم و میکرومتر را می بندیم. عدد خوانده شده از روی خط کش میکرومتر، 1.5 میلی متر است. عدد خوانده شده از روی ورنیه، 0.2 میلی متر است. بنابراین، اندازه جسم مورد نظر، 1.5 + 0.2 = 1.7 میلی متر است.

نکات مهم در استفاده از میکرومتر

قبل از استفاده از میکرومتر، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

قبل از اندازه گیری، مطمئن شوید که میکرومتر به خوبی تراز شده است.

هنگام اندازه گیری، جسم مورد نظر را محکم در جای خود نگه دارید.

بعد از اندازه گیری، پیچ تنظیم را شل کنید تا میکرومتر آزاد شود.

مشکلات احتمالی و نحوه رفع آنها

اگر عدد خوانده شده از روی میکرومتر، صحیح نیست، ممکن است میکرومتر به درستی تنظیم نشده باشد. در این صورت، میکرومتر را دوباره تنظیم کنید.

اگر عقربه میکرومتر، در حین اندازه گیری، حرکت می کند، ممکن است جسم مورد نظر به درستی در جای خود قرار نگرفته باشد. در این صورت، جسم مورد نظر را دوباره در جای خود قرار دهید.

اگر میکرومتر، به درستی کار نمی کند، آن را به یک تعمیرکار ابزار دقیق ببرید.

کلام پایانی

طرز استفاده میکرومتر را به همراه نکات مهم دیگری که در این مورد وجود دارد، بررسی کردیم. اگر شما نیز با این مدل از دستگاه سرو کار دارید، حتما سعی کنید بهترین انتخاب ها را داشته باشید. این نکته را فراموش نکنید که میکرومترها می توانند اهمیت بسیار زیادی داشته باشند. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا حتما میکرومترهای باکیفیت و مناسبی را تهیه کنید. 
 امتیاز شما به این مطلب چقدر است؟


ارسال نظر درباره این موضوع

Loading...
تماس بگیرید