انواع میلگردها در سازه ها

انواع میلگردها در سازه ها

صدرا نفت پارسیان
صدرا نفت پارسیان

انواع میلگردها در سازه ها را بشناسید و سپس با توجه به همین موضوع بدانید که در کدام سازه می توانید بهترین میلگرد را انتخاب کرده و به کار ببرید. در نظر داشته باشید که اگر بتوانید بهترین میلگردها را پیدا کنید، در نهایت نیز می توانید بهترین کیفیت را در سازه مورد نظرتان ببینید و پیدا کنید. 

میلگرد، یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در سازه ها است. میلگرد، به عنوان یک المان باربر، در سازه ها، وظیفه تحمل بارهای وارده را بر عهده دارد. میلگردها، در انواع مختلفی تولید می شوند که هر کدام، ویژگی ها و کاربردهای خاصی دارند.

انواع میلگردها، بر اساس شکل ظاهری

میلگردها، بر اساس شکل ظاهری، به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 • میلگرد ساده: این میلگردها، دارای سطحی صاف و بدون آج هستند. میلگرد ساده، برای کاربردهای عمومی، مانند جوشکاری و ساخت اسکلت فلزی، استفاده می شود.
 • میلگرد آجدار: این میلگردها، دارای سطحی آجدار هستند. میلگرد آجدار، برای کاربردهایی که نیاز به چسبندگی بالایی به بتن دارند، مانند ساخت بتن مسلح، استفاده می شود.

انواع میلگردها، بر اساس استانداردهای تولید

میلگردها، بر اساس استانداردهای تولید، به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 • میلگردهای تولید شده بر اساس استانداردهای ملی: این میلگردها، بر اساس استانداردهای ملی ایران، مانند استاندارد ISIRI 3132، تولید می شوند.
 • میلگردهای تولید شده بر اساس استانداردهای بین المللی: این میلگردها، بر اساس استانداردهای بین المللی، مانند استاندارد ASTM A615، تولید می شوند.

انواع میلگردها، بر اساس گرید

میلگردها، بر اساس گرید، به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

 • میلگرد A1: این میلگردها، دارای مقاومت تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند. میلگرد A1، برای کاربردهای عمومی، مانند جوشکاری و ساخت اسکلت فلزی، استفاده می شود.
 • میلگرد A2: این میلگردها، دارای مقاومت تسلیم 3400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند. میلگرد A2، برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت تسلیم بالاتری دارند، مانند ساخت سازه های بتن مسلح، استفاده می شود.
 • میلگرد A3: این میلگردها، دارای مقاومت تسلیم 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند. میلگرد A3، برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت تسلیم بسیار بالایی دارند، مانند ساخت سازه های دریایی، استفاده می شود.
 • میلگرد A4: این میلگردها، دارای مقاومت تسلیم 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند. میلگرد A4، برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت تسلیم بسیار بالایی دارند، مانند ساخت سازه های دریایی، استفاده می شود.

کاربرد میلگردها در سازه ها

میلگردها، در انواع مختلفی از سازه ها، مانند سازه های بتنی، سازه های فلزی و سازه های ترکیبی، استفاده می شوند. در سازه های بتنی، میلگردها، به عنوان یک المان باربر، در بتن مسلح، برای تحمل بارهای وارده، استفاده می شوند. در سازه های فلزی، میلگردها، به عنوان یک المان تقویت کننده، برای افزایش مقاومت سازه در برابر بارهای وارده، استفاده می شوند. در سازه های ترکیبی، میلگردها، به عنوان یک المان اتصال دهنده، برای اتصال سازه های بتنی و فلزی، استفاده می شوند.

خواص میلگردها

میلگردها، دارای ویژگی های مختلفی هستند که عبارتند از:

 • مقاومت تسلیم: مقاومت تسلیم، حداکثر نیرویی است که یک میلگرد می تواند تحمل کند، بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود.
 • مقاومت نهایی: مقاومت نهایی، حداکثر نیرویی است که یک میلگرد می تواند تحمل کند، قبل از شکست.
 • چقرمگی: چقرمگی، میزان سختی یک میلگرد است.
 • ازدیاد طول: افزایش طول، میزان تغییر شکل یک میلگرد در هنگام تحمل بار است.
 • انعطاف پذیری: انعطاف پذیری، میزان مقاومت یک میلگرد در برابر تغییر شکل است.

انتخاب میلگرد مناسب

انتخاب میلگرد مناسب، برای یک سازه خاص، به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند نوع سازه، شرایط محیطی و بارهای وارده بر سازه. برای انتخاب میلگرد مناسب، باید با ویژگی های مختلف میلگردها آشنا باشید.

ویژگی های میلگردها

میلگرد، یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در سازه ها است. میلگرد، به عنوان یک المان باربر، در سازه ها، وظیفه تحمل بارهای وارده را بر عهده دارد. میلگردها، در انواع مختلفی تولید می شوند که هر کدام، ویژگی ها و کاربردهای خاصی دارند. میلگردها، دارای ویژگی های مختلفی هستند که عبارتند از:

 1. مقاومت تسلیم: مقاومت تسلیم، حداکثر نیرویی است که یک میلگرد می تواند تحمل کند، بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود. مقاومت تسلیم، با واحد کیلوگرم بر سانتی متر مربع (kg/cm²) بیان می شود.
 2. مقاومت نهایی: مقاومت نهایی، حداکثر نیرویی است که یک میلگرد می تواند تحمل کند، قبل از شکست. مقاومت نهایی، با واحد کیلوگرم بر سانتی متر مربع (kg/cm²) بیان می شود.
 3. چقرمگی: چقرمگی، میزان سختی یک میلگرد است. چقرمگی، با واحد ژول بر سانتی متر مکعب (J/cm³) بیان می شود.
 4. ازدیاد طول: افزایش طول، میزان تغییر شکل یک میلگرد در هنگام تحمل بار است. افزایش طول، با واحد درصد (� بیان می شود.
 5. انعطاف پذیری: انعطاف پذیری، میزان مقاومت یک میلگرد در برابر تغییر شکل است. انعطاف پذیری، با واحد درصد (� بیان می شود.
 • مقاومت تسلیم

مقاومت تسلیم، یکی از مهم ترین ویژگی های میلگردها است. مقاومت تسلیم، تعیین کننده این است که یک میلگرد تا چه میزان می تواند بار را تحمل کند، بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود. تغییر شکل دائمی، به تغییر شکلی گفته می شود که پس از برداشتن بار، از بین نمی رود.

میلگردها، بر اساس مقاومت تسلیم، به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

میلگرد A1: این میلگردها، دارای مقاومت تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند.

میلگرد A2: این میلگردها، دارای مقاومت تسلیم 3400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند.

میلگرد A3: این میلگردها، دارای مقاومت تسلیم 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند.

میلگرد A4: این میلگردها، دارای مقاومت تسلیم 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند.

 • مقاومت نهایی

مقاومت نهایی، حداکثر نیرویی است که یک میلگرد می تواند تحمل کند، قبل از شکست. مقاومت نهایی، تعیین کننده این است که یک میلگرد تا چه میزان می تواند بار را تحمل کند، قبل از اینکه بشکند.

مقاومت نهایی میلگردها، معمولاً بیشتر از مقاومت تسلیم آنها است.

 • چقرمگی

چقرمگی، میزان سختی یک میلگرد است. چقرمگی، تعیین کننده این است که یک میلگرد تا چه میزان می تواند در برابر بارهای ضربه ای مقاومت کند.

چقرمگی میلگردها، با آزمایش ضربه، اندازه گیری می شود.

 • ازدیاد طول

ازدیاد طول، میزان تغییر شکل یک میلگرد در هنگام تحمل بار است. ازدیاد طول، تعیین کننده این است که یک میلگرد تا چه میزان می تواند بدون شکست، تغییر شکل دهد.

ازدیاد طول میلگردها، با آزمایش کشش، اندازه گیری می شود.

 • انعطاف پذیری

انعطاف پذیری، میزان مقاومت یک میلگرد در برابر تغییر شکل است. انعطاف پذیری، تعیین کننده این است که یک میلگرد تا چه میزان می تواند در برابر بارهای کششی، بدون شکست، تغییر شکل دهد.

انعطاف پذیری میلگردها، با آزمایش کشش، اندازه گیری می شود.

انتخاب میلگرد مناسب

انتخاب میلگرد مناسب، برای یک سازه خاص، به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند نوع سازه، شرایط محیطی و بارهای وارده بر سازه. برای انتخاب میلگرد مناسب، باید با ویژگی های مختلف میلگردها آشنا باشید.

کلام پایانی

انواع میلگردها در سازه ها به شکلی هستند که می توانید به راحتی از آن ها استفاده نمایید و بیشترین کارایی ها و کاربری ها را برای شما داشته باشند. زمانی که بتوانید این نکته را در نظر داشته باشید و بدانید که چگونه انواع میلگردها را بشناسید و انتخاب اصولی داشته باشید، کیفیت سازه های ساخته شده نیز ارتقا پیدا خواهد کرد. 
 امتیاز شما به این مطلب چقدر است؟


ارسال نظر درباره این موضوع

Loading...
تماس بگیرید